Who am I?    Nico Avelino
About me?    I don't know
Talk to me     I follow back

Online Users

 1.   HP SDN Innovation Summit 2014. (at Makati Shangri-La, Manila)

  Full image link →

  HP SDN Innovation Summit 2014. (at Makati Shangri-La, Manila)

 2.   #JustMarried 😍

  Full image link →

  #JustMarried 😍

 3.   #JustMarried 😍

  Full image link →

  #JustMarried 😍

 4.   Ang huling ligo ng pagkabinata ni Nicoboy. (at Anfa Royale Hotel, Lipa Batangas)

  Full image link →

  Ang huling ligo ng pagkabinata ni Nicoboy. (at Anfa Royale Hotel, Lipa Batangas)

 5.   His and Hers. Haha #coc 😂😂😂 (at War map)

  Full image link →

  His and Hers. Haha #coc 😂😂😂 (at War map)

 6.   September 14, 2014. 💍👰😍

  Full image link →

  September 14, 2014. 💍👰😍

 7.   This is it. 😍💍👰

  Full image link →

  This is it. 😍💍👰

 8.   Bagong ligo na si baby. Pinagpawisan ako sayo ha. 😂 (at Bahay)

  Full image link →

  Bagong ligo na si baby. Pinagpawisan ako sayo ha. 😂 (at Bahay)

 9.   First impression. 👍 #flashdrive

  Full image link →

  First impression. 👍 #flashdrive

 10.   😍🙏 St. Therese Church.

  Full image link →

  😍🙏 St. Therese Church.